Rút tiền

NHỮNG GIẤY TỜ CẦN THIẾT ĐỂ RÚT TIỀN

Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ chứng thực nhân thân khác của bạn:

  • Bản sao giấy tờ xác nhận địa chỉ cư trú của bạn. Ví dụ, đây có thể là hóa đơn tiền điện hoặc hóa đơn thanh toán dịch vụ nhà ở và tiện ích công cộng.
  • Khi nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ ngân hàng, bạn phải gửi bản sao của cả hai mặt của thẻ đến địa chỉ của chúng tôi (bạn có thể che đi 12 chữ số và CVV). Bạn có thể nhận thông tin tham khảo về các giấy tờ này tại bộ phận dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi.

Việc rút tiền mất đến năm ngày làm việc của ngân hàng với tài khoản đã được xác minh. Đối với tài khoản VIP, thời gian rút tiền mất đến 48 giờ.