Máy tính ký quỹ Ngoại hối

Máy tính margin cho phép bạn tính toán số tiền bảo hiểm cần thiết để mở một vị thế giao dịch có đòn bẩy trên thị trường Forex. Các cặp tiền tệ có mức độ thanh khoản khác nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến biến động giá cả. Do đó, các nhà môi giới Forex có các yêu cầu ký quỹ khác nhau đối với một số tài sản nhất định để đảm bảo mức độ bảo hiểm cần thiết cho tài khoản giao dịch khỏi bị rơi vào tình trạng âm. Hơn nữa, tỷ giá hối đoái hoặc bảng giá hiện tại của các cặp tiền tệ cũng ảnh hưởng đến việc tính toán margin Forex. Máy tính Forex cũng yêu cầu nhập các hệ số bổ sung ảnh hưởng đến giá trị cuối cùng: khối lượng vị thế giao dịch trong các lô tiêu chuẩn và mức đòn bẩy hiện tại.

Làm thế nào để tính toán margin trên thị trường Forex?

Để tính toán chính xác số tiền ký quỹ yêu cầu tối thiểu để mở một vị thế giao dịch, người sử dụng máy tính cần nhập dữ liệu sau:

  1. Cặp tiền tệ (EURUSD, USDCHF, chọn từ danh sách);
  2. Tỷ lệ thu nhập ký quỹ;
  3. Khối lượng vị thế trong các lô tiêu chuẩn.

Máy tính sẽ tự động tải tỷ giá hối đoái hiện tại của cặp tiền đã chọn, mức yêu cầu ký quỹ của nhà môi giới và đưa ra kết quả được biểu thị bằng đô la Mỹ làm đơn vị tiền tệ chính của tài khoản giao dịch.


Máy tính margin Finmax