Báo giá loại tiền Ngoại hối

Sàn giao dịch tiền tệ quốc tế là lĩnh vực có tính thanh khoản cao nhất trên thị trường tài chính. Khối lượng giao dịch hằng ngày đạt 5 tỷ đô la. Đối với nhiều nhà giao dịch từ khắp nơi trên thế giới, bảng thị giá tiền tệ Forex có tầm quan trọng lớn, vì chúng phản ánh trạng thái hiện tại của thị trường, xác định xu hướng và ảnh hưởng đến lợi nhuận cuối cùng từ giao dịch tiền tệ.

Bảng thị giá tiền tệ Forex được hình thành như thế nào?

Trong thị trường Forex có một khái niệm là cặp tiền tệ. Nó cũng là đối tượng của giao dịch để tăng hoặc giảm. Bảng thị giá cặp tiền tệ được tính từ chi phí chuyển đổi loại tiền tệ này sang loại tiền tệ khác.

Ví dụ: khi báo giá cặp tiền EUR/USD 1.1000, bạn cần có 1100 đô la Mỹ để chuyển đổi sang 1000 Euro.

Các loại cặp tiền tệ

Như bạn đã biết, đô la Mỹ là đồng tiền dự trữ của thế giới. Ngoài USD, có sáu loại tiền tệ chính có khối lượng giao dịch lớn nhất trên sàn giao dịch tiền tệ quốc tế:

  1. Euro;
  2. Bảng Anh;
  3. Franc Thụy Sĩ;
  4. Yên Nhật;
  5. Đô la Úc
  6. Đô la Canada.

Do đó, có sáu cặp tiền tệ chính (major currency pairs) trên thị trường Forex. Tổng giá trị của giỏ khối lượng giao dịch có trọng số của sáu loại tiền tệ chính so với đô la Mỹ xác định giá trị của cái gọi là chỉ số đô la (DXY).

Tất cả các cặp tiền tệ còn lại phản ánh qua USD đều được coi là ngoại lai vì chúng có khối lượng giao dịch thấp hơn đáng kể. Ngoài ra, có một danh sách lớn những cái gọi là tỷ giá chéo. Trong trường hợp cần chuyển đổi Bảng Anh sang Euro, bạn có thể sử dụng tỷ giá chéo EUR/GBP, tỷ giá này được hình thành từ hai cặp tiền chính là EUR/USD và GBP/USD. Tất cả các tỷ giá chéo hoàn toàn được tính toán dựa trên tỷ giá đô la Mỹ hiện tại so với cả hai loại tiền tệ trong một cặp. Nghĩa là, để chuyển đổi từ yên Nhật sang đô la Canada, trước tiên bạn phải sử dụng bảng giá USD/JPY và sau đó chỉ tính chuyển đổi USD/CAD. Bảng giá tiền tệ Forex bao gồm các cặp tiền tệ chính và ngoại lai cũng như tỷ giá chéo.

Bảng giá tiền tệ Forex trực tuyến

Vì tỷ giá hối đoái thay đổi từng giây, bảng thị giá tiền tệ theo thời gian thực Forex xác định trạng thái hiện tại của tài khoản giao dịch, ảnh hưởng đến khả năng sinh lợi nhuận của các vị thế giao dịch và phản ánh các xu hướng. Do đó, các nhà giao dịch cần phải nắm bắt nhịp đập của thị trường và theo dõi các biến động tỷ giá định kỳ. Điều quan trọng là phải nhận thức được những thay đổi trong bảng giá theo tỷ lệ phần trăm và pips, vì những biến động mạnh có thể cho thấy sự gia tăng mức độ biến động và khả năng sinh lợi nhuận của một giao dịch. Thay đổi dương về giá của một cặp tiền tệ cho thấy thị trường tăng giá, trong khi chỉ số âm sẽ xảy ra trong trường hợp thị trường giảm giá. Cũng có những trường hợp đảo ngược động lực giá, khi sự tăng trưởng ban đầu của bảng giá được thay thế bằng sự sụt giảm hoặc ngược lại.

Bảng thị giá tiền tệ Forex thường được biểu thị bằng một giá trị có năm chữ số thập phân. Trong trường hợp này, một pip là sự thay đổi tối thiểu trong bảng thị giá ở chữ số thập phân thứ tư. Nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.

Ví dụ: cặp tiền tệ EUR/JPY (120,435) chỉ có ba chữ số thập phân, trong khi chữ số thập phân thứ hai được coi là một pip. Giá trị pip phụ thuộc vào các yếu tố như đòn bẩy, khối lượng của vị thế giao dịch và tỷ giá hối đoái hiện tại.