Máy tính dành cho nhà giao dịch Ngoại hối

Trong số nhiều công cụ để giao dịch thành công trên thị trường Forex, Máy tính của nhà giao dịch là một trong những công cụ quan trọng nhất. Bất kể người mới bắt đầu hay một nhà giao dịch có kinh nghiệm sẽ sử dụng nó, Máy tính cho phép bạn giải quyết một số vấn đề và câu hỏi về sự hiệu quả khi mở một vị trí giao dịch cụ thể. Công cụ này được tạo ra để đánh giá khả năng sinh lời của giao dịch, rủi ro có thể xảy ra và yêu cầu ký quỹ cho tài sản đã chọn. Các thông số này rất quan trọng đối với việc tuân thủ các quy tắc quản lý tiền trên tài khoản giao dịch. Ngoài ra, các yếu tố như đòn bẩy, hoán đổi, chênh lệch và các khoản phí khác có thể dẫn đến sự thay đổi đáng kể trong lợi nhuận tiềm năng từ một vị thế giao dịch. Do đó, nhà giao dịch Forex nên tính toán trước kết quả có thể xảy ra và chọn khối lượng giao dịch tối ưu để đáp ứng các yêu cầu về tỷ lệ lãi/lỗ.

Sử dụng Máy tính của nhà giao dịch như thế nào?

Đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch cũng rất quan trọng, vì khi giao dịch các cặp tiền tệ, chẳng hạn, Máy tính Forex sẽ chuyển đổi lãi hoặc lỗ sang loại tiền này, điều này kéo theo các khoản phí bổ sung.

Các dữ liệu khác, chẳng hạn như chênh lệch (chênh lệch giữa giá mua và bán tài sản) và hoán đổi (phí di chuyển vị thế qua đêm), được xác định tự động bởi Máy tính của nhà giao dịch trực tuyến, tùy thuộc vào Thông số kỹ thuật của hợp đồng và Điều kiện giao dịch.

Trước khi chọn vị trí giao dịch, nhà giao dịch nên quyết định các thông số chính của tài khoản giao dịch. Tham số quan trọng nhất là đòn bẩy vì nó ảnh hưởng đến các yêu cầu ký quỹ. Nói cách khác, tùy thuộc vào đòn bẩy mà nhà giao dịch có thể chọn khối lượng giao dịch hợp lý. Các quy tắc quản lý tiền chỉ ra giá trị tối đa nhất định của các vị thế mở đồng thời, cũng như giá trị ký quỹ tự do tối thiểu được phép trên tài khoản giao dịch.

Dữ liệu nào cần được nhập vào Máy tính của nhà giao dịch?

Bây giờ bạn cần chọn một tài sản để tính toán khả năng sinh lời của vị thế. Đây có thể là một cặp tiền tệ, hàng hóa, cổ phiếu của các công ty, chỉ số chứng khoán hoặc tiền điện tử.

Nhà giao dịch cũng tự nhập vào Máy tính Forex các mức giá được tính toán cho một giao dịch tiềm năng - giá mở cửa (vào) và giá đóng cửa (thoát), đồng thời chọn hướng giao dịch - mua hoặc bán. Ngoài ra, cần nhập khối lượng của một vị thế giao dịch trong các lô tiêu chuẩn. Thông tin chi tiết hơn về khối lượng của các lô tiêu chuẩn cho mỗi công cụ giao dịch cũng có thể được tìm thấy trong Thông số kỹ thuật của hợp đồng.

Quy mô hợp đồng
10000 AUD
Giá trị pip
0.78 USD
Chênh lệch
8 pips 6.24 USD
Tiền ký quỹ
38.36 USD
Lợi nhuận kì vọng
1.6 USD

Kết quả là gì?

Cuối cùng, Máy tính lợi nhuận Forex tạo ra một số dữ liệu quan trọng về một giao dịch khả thi:
  1. Giá trị của một pip được chỉ định bằng đơn vị tiền tệ của tài khoản - nó phụ thuộc vào khối lượng của vị thế giao dịch và ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể;
  2. Mức ký quỹ tự do tối thiểu cần thiết để mở một vị thế - nó ảnh hưởng đến các quyết định quản lý rủi ro;
  3. Chi phí chênh lệch và hoán đổi - khoản phí cuối cùng phụ thuộc vào khoảng thời gian bạn định đóng vị thế. Mức hoán đổi cũng có thể dương đối với nhà giao dịch, trong khi mức chênh lệch có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Tổng lãi/lỗ tiềm năng tính theo đơn vị tiền tệ của tài khoản và các pip.
  4. Tổng lãi/lỗ tiềm năng tính theo đơn vị tiền tệ của tài khoản và các pip.

Phần kết luận

Máy tính của nhà giao dịch là một trong những công cụ quan trọng nhất để tính toán sơ bộ lợi nhuận tiềm năng của một vị thế giao dịch trên thị trường Forex. Ngoài ra, việc sử dụng máy tính cho phép bạn đánh giá giao dịch theo các quy tắc quản lý rủi ro, cũng như xác định khối lượng giao dịch cho một vị thế nhất định.