Công cụ chuyển đổi tiền tệ

Công cụ chuyển đổi tiền tệ là một công cụ của nhà giao dịch Forex cho phép bạn chuyển khoản tiền tệ từ các quốc gia khác nhau, có tính đến bảng giá thị trường hiện tại. Trong điều kiện thị trường thay đổi nhanh chóng, công cụ chuyển đổi sẽ giúp bạn tính toán giá trị của một số tiền nhất định được biểu thị bằng đơn vị tiền tệ khác. Mục tiêu không chỉ là tính toán giá trị danh nghĩa bằng một loại tiền cụ thể mà còn để xác định khối lượng tiềm năng của một vị thế giao dịch, cũng như đánh giá lợi nhuận có thể có từ một giao dịch đầu cơ, được thể hiện bằng đơn vị tiền tệ của tài khoản giao dịch.

Dữ liệu nào là bắt buộc đối với Công cụ chuyển đổi tiền tệ

Trước hết, bạn cần chọn từ danh sách thả xuống đơn vị tiền tệ sẽ được thực hiện. Mỗi loại tiền có tên viết tắt riêng của ba chữ cái Latinh để dễ sử dụng ở định dạng quốc tế. Bạn cũng có thể tìm kiếm đơn vị tiền tệ bắt buộc theo quốc gia mà nó được sử dụng

Tiếp theo, bạn cần chỉ ra đơn vị tiền tệ mà bạn muốn thực hiện chuyển khoản. Nghĩa là, kết quả chuyển khoản sẽ được thể hiện bằng chính đơn vị tiền tệ này. Nguyên tắc lựa chọn đơn vị tiền tệ cũng giống như trường hợp trước. Tỷ giá hối đoái Forex sẽ được xác định bởi bộ chuyển đổi tự động, tùy thuộc vào giá trị thị trường hiện tại.

Điều quan trọng là phải biết số tiền cần chuyển đổi, vì điều này ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Số tiền được nhập bằng đơn vị tiền tệ sẽ được thực hiện.

Kết quả cuối cùng

Dựa trên kết quả của việc chuyển đổi, nhà giao dịch sẽ biết số tiền cuối cùng mà anh ta có thể nhận được tùy thuộc vào bảng thị giá hiện tại. Trên thị trường Forex, có thể có nhiều điều kiện giao dịch biến động hơn bình thường, vì vậy kết quả có thể khác biệt đáng kể ngay cả trong một phiên giao dịch. Do đó, tỷ giá hối đoái Forex hiện tại có thể có tác động đáng kể đến kết quả chuyển đổi.

Ứng dụng Công cụ chuyển đổi tiền tệ

Ngoài các cặp tiền tệ được sử dụng phổ biến nhất, công cụ này được sử dụng cho cái gọi là tỷ giá đảo ngược. Ví dụ, nếu có nhu cầu xác định số tiền bằng đô la Mỹ cần thiết để mua một nghìn Franc Thụy Sĩ. Trong khi cặp tiền chính USD/CHF hiển thị giá trị của một đô la Mỹ so với Franc Thụy Sĩ, thì công cụ chuyển đổi sẽ cho phép bạn nhanh chóng tính toán số tiền mong muốn.

Một ví dụ khác về việc sử dụng Công cụ chuyển đổi tiền tệ là tính nhanh cái gọi là tỷ giá chéo. Ví dụ: nếu bạn cần chuyển tiền bằng Bảng Anh sang đô la New Zealand. Thay vì tính toán tỷ giá của các cặp tiền tệ chính GBP/USD và NZD/USD, nhà giao dịch Forex có thể nhanh chóng nhận được kết quả mong muốn thông qua tỷ giá chéo GBP/NZD.

Một ứng dụng đặc biệt tiện lợi của Công cụ chuyển đổi là việc sử dụng cái gọi là tiền ngoại lai. Bảng thị giá của nhà môi giới Forex hiếm khi bao gồm các giá trị như giá trị của Rand Nam Phi so với đồng Rupee của Ấn Độ. Một nhà giao dịch sẽ phải tìm kiếm ít nhất hai báo giá Forex để chuyển đổi loại tiền này sang loại tiền tệ khác. Tuy nhiên, Công cụ chuyển đổi cho phép bạn thực hiện điều này bằng một cú nhấp chuột bằng cách sử dụng tỷ giá hối đoái Forex trực tuyến.

Phần kết luận

Công cụ chuyển đổi tiền tệ là một công cụ thuận tiện cho nhà giao dịch trên thị trường Forex vì nó cho phép bạn nhanh chóng tính toán giá trị chuyển đổi tiền từ loại tiền tệ này sang loại tiền tệ khác. Một ứng dụng đặc biệt quan trọng của công cụ chuyển đổi sẽ là chuyển đổi tỷ giá chéo và các cặp tiền ngoại lai. Trong trường hợp bạn thường xuyên đi công tác nước ngoài, công cụ này cũng sẽ hữu ích để lập kế hoạch ngân sách và chi phí tài chính ở một quốc gia cụ thể trên thế giới.