Giao dịch chỉ số chứng khoán

Các chỉ số chứng khoán đóng vai trò như một chất xúc tác cho nền kinh tế của toàn bộ khu vực, các ngành cụ thể và cho thấy một phạm vi cụ thể của thị trường phát triển như thế nào và nó có tiềm năng gì nói chung. Làm việc với các chỉ số chứng khoán như một công cụ giao dịch là rất quan trọng vì nó mang lại những lợi thế mà các loại tài sản khác không có. Đặc biệt, nhà giao dịch có khả năng làm việc chính xác hơn. Bởi vì có một số lượng lớn các chỉ số. Trong hầu hết các trường hợp, chúng được cấu thành theo cách mà chúng có thể mô tả đặc điểm của nền kinh tế đất nước, sự phát triển của các lĩnh vực của nền kinh tế, được phân nhóm theo các công ty tương tự, v.v... Do đó, nhà giao dịch có thể lựa chọn các chỉ số mà mình hiểu một cách chính xác nhất. Ví dụ, nếu bạn thành thạo về ngành công nghiệp của Mỹ, thì bạn sẽ khó giao dịch đồng đô la, vì nó không chỉ chịu ảnh hưởng của lĩnh vực này của nền kinh tế. Nhưng việc sử dụng chỉ số công nghiệp của Mỹ trong điều kiện như vậy lại trở nên rất hiệu quả.

Một đặc điểm quan trọng của tài sản là khả năng dự đoán cao của chúng. Các chỉ số dễ làm việc hơn nhiều so với tiền tệ, hàng hóa hoặc cổ phiếu. Điều này là do trong hầu hết các trường hợp đều có định nghĩa về một số công ty lớn và việc dự đoán một ngành cụ thể sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc giải quyết tất cả các vấn đề phức tạp của một công ty cụ thể. Ví dụ: S&P 500 được tính có tính đến cổ phiếu của 500 công ty lớn nhất.

Giao dịch được thực hiện 24 giờ mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần.

Công cụ giao dịch Đòn bẩy (tối đa) Giờ giao dịch (GMT)
S&P 500 (USA500)1:20022:01 - 20:15
DJ 30 (USA30)1:20022:01 - 20:10
NASDAQ 100 (USTECH100)1:20022:01 - 20:15
CAC 40 (France40)1:20006:01 - 19:59
DAX 30 (Germany30)1:20006:01 - 19:59
FTSE 100 (UK100)1:20007:01 - 19:59
NIKKEI 225 (Japan225)1:20022:01 - 20:14
Hang Seng (HongKong45)1:10001:15 - 04:00, 05:02 - 08:30, 09:16 - 15:45
S&P / ASX 200 (Sydney200)1:20022:52 - 05:30, 06:15 - 20:00
DJ EURO STOXX50 (Europe50)1:20006:01 - 19:59
FTSE / MIB (Italy40)1:20007:01 - 15:40
India501:20001:05 - 10:00
RUSSEL2000-US small cap 2000 (USA2000)1:20000:05 - 21:55; Thứ sáu 00:05 - 20:55
S&P/IBEX (Spain35)1:20007:05 - 17:55
OMXS30 (Sweden30)1:20007:01 - 15:25
AEX (Amsterdam25)1:20006:02 - 19:59
SMI (Swiss20)1:20006:05 - 19:55
VIX (VIXX)1:5013:31 - 20:10
USDX (DollarIndex)1:20000:05 - 20:55
FTSE China A50 Index Futures (China50)1:10001:05 - 07:50, 08:45 - 17:55