Giao dịch tiền điện tử trên sàn Ngoại hối

Công cụ giao dịch Quy mô hợp đồng (lô) Đòn bẩy Giờ giao dịch (GMT)
Bitcoin10001:10Thứ hai 00:00 - Thứ sáu 23:59
Bitcoin Gold50001:10Thứ hai 00:00 - Thứ sáu 23:59
Bitcoin Cash10001:10Thứ hai 00:00 - Thứ sáu 23:59
Dash10001:10Thứ hai 00:00 - Thứ sáu 23:59
EOS10.00001:10Thứ hai 00:00 - Thứ sáu 23:59
Ethereum10001:10Thứ hai 00:00 - Thứ sáu 23:59
Iota1000001:10Thứ hai 00:00 - Thứ sáu 23:59
Litecoin10001:10Thứ hai 00:00 - Thứ sáu 23:59
Neo10001:10Thứ hai 00:00 - Thứ sáu 23:59
Ripple10.00001:10Thứ hai 00:00 - Thứ sáu 23:59
Stellar50.00001:10Thứ hai 00:00 - Thứ sáu 23:59