Giao dịch hàng hóa tương lai trên thị trường Forex

Hợp đồng tương lai hay hàng hóa là một trong những tài sản lâu đời nhất trong giao dịch. Trong hàng trăm năm, mọi người đã kinh doanh lúa mì, ngô, đường, xăng dầu, v.v... Đặc điểm chính của những tài sản đó là sự tồn tại vật chất của chúng. Tức là chúng tôi không mua giấy, mà đầu tư vào một hàng hóa cụ thể, ngoài đời thực. Một mặt, đây là một lợi thế quan trọng, nhưng mặt khác, nó lại áp đặt một số đặc điểm cụ thể cần phải tính đến.

Đặc điểm đầu tiên là tính nhạy cảm với các chu kỳ. Ví dụ, ngành năng lượng tăng giá gần như hàng năm vào trước mùa nóng. Lý do không phải là vì năng lượng trở nên nhiều hơn hoặc ít hơn, mà là do nhu cầu về năng lượng tăng lên, điều này cũng biến mất khi mùa nóng kết thúc.

Đặc điểm thứ hai là tính đơn giản trong dự báo tỷ giá, đặc biệt là đối với các hợp đồng trung hạn. Do công việc được thực hiện với các đối tượng vật chất nên chúng chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài.

Công cụ giao dịch Đòn bẩy (tối đa) Giờ giao dịch (GMT)
Ngô1:10000:05 - 12:40, 13:35 - 18:10
Lúa mì1:10000:05 - 12:40, 13:35 - 18:10
Cà phê 1:10008:16 - 17:29
Đường số 111:10007:31 - 16:59
Đậu nành1:10000:05 - 12:40, 13:35 - 18:10
Bông số 21:10001:05 - 18:15
Gạo1:5000:05 - 12:40, 13:35 - 18:10
Cacao1:10008:46 - 17:29