Giao dịch chứng khoán trên sàn Forex

Được phát hành bởi các ngân hàng và chính phủ, nhiều trái phiếu có kỳ hạn cụ thể và các nhà giao dịch có thể mua và bán các hợp đồng chênh lệch để giao dịch theo giá thị trường của trái phiếu khi họ phản ứng với các sự kiện và biến động trong khu vực tại quốc gia phát hành. Tại FinmaxFX, chúng tôi mang đến cơ hội giao dịch với các khoản đầu tư nhỏ vào trái phiếu có lợi suất cao bằng cách sử dụng đòn bẩy.

Với các trái phiếu chính bằng bảng Anh, đô la, euro và yên, khách hàng của FinmaxFX có cơ hội đa dạng hóa và sử dụng hiệu quả các khoản đầu tư của mình để đầu cơ lợi tức trái phiếu. Trên thị trường thú vị và đầy thách thức này, các nhà giao dịch đánh giá margin thấp và không mất phí.

Công cụ giao dịch Đòn bẩy (tối đa) Giờ giao dịch (GMT)
TBOND-30Y (US30YBond)1:10022:01 - 20:59
TNOTE-10Y (US10YNote)1:10022:01 - 20:59
EURO-BUND-10Y EU1:10006:00 - 20:00
GILT-LONG UK (Gilt10Y)1:10007:10 - 17:00
Japan G. Bonds1:10000:05 - 01:59, 03:35 - 05:59, 06:35 - 14:24