Tỷ lệ chênh lệch trên sàn giao dịch Ngoại hối

Spread là chênh lệch giữa tỷ giá mua và tỷ giá bán. Giá trị của nó thay đổi tùy thuộc vào cặp tiền tệ đã chọn.

Chênh lệch là gì?

Trong cửa sổ mở lệnh giao dịch, bạn có thể thấy 2 mức giá. Ví dụ: nếu bạn mở EUR/USD, thì bạn có thể thấy các chữ số tương tự 1,11756 / 1,11762. Chữ số đầu tiên là giá mua. Chữ số thứ hai là giá bán. Sự khác biệt giữa chúng được gọi là chênh lệch. Trên thực tế, chính sự chênh lệch này là tiền phí khi mở một giao dịch trên nền tảng.

Cần chênh lệch để làm gì?

Nói chung, sự chênh lệch là do xu hướng hiện đại của nền kinh tế và tài chính. Tôi xin giải thích bằng một ví dụ. Mỗi người đã từng giao dịch với các điểm thu đổi ngoại tệ ít nhất một lần trong đời. Ở đó luôn có 2 mức giá: giá mua và giá bán. Điều đó có nghĩa là, đây là chi phí mà ngân hàng sẵn sàng trao đổi tiền tệ. Sự chênh lệch giữa những con số này là tiền phí và lợi nhuận của ngân hàng. Tình hình cũng tương tự trên thị trường Forex.

Chênh lệch được thanh toán tại thời điểm một vị thế được mở. Ngay sau khi nhà đầu tư mở giao dịch, tiền phí sẽ được ghi nợ vào tài khoản với số tiền được xác định theo chính sách của công ty và được hiển thị trên nền tảng giao dịch.