Chương trình tiền thưởng của FinmaxFX

FinmaxFX có thể cung cấp các khoản tiền thưởng khác nhau cho Khách hàng của mình, tùy thuộc vào các yêu cầu nhất định do Công ty đặt ra. Khách hàng chỉ có thể kích hoạt bất kỳ phần thưởng nào do Công ty cung cấp sau khi đã xác minh đầy đủ.

Để nhận được Tiền thưởng, Khách hàng phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • có tài khoản giao dịch thực tại Finmaxfx.com;
 • có tài khoản được xác minh đầy đủ;
 • trong số dư của bạn có ít nhất 100 đô la Mỹ hoặc số tiền tương đương bằng euro hoặc rúp;
 • chấp nhận các Điều khoản và điều kiện tiền thưởng.

Phần thưởng đăng ký đầy đủ FTD

 • Khách hàng có thể nhận được 50% tiền thưởng với số tiền thưởng tối đa là 500 EUR/USD hoặc số tiền FTD tương đương bằng rúp;
 • Khách hàng sẽ chỉ có thể giao dịch tiền thưởng sau khi giao dịch bằng tiền gửi của chính mình.

Tiền thưởng cho khoản gửi tiền nhiều lần

 • Thưởng 10% theo quyết định của quản lý trưởng;
 • Thưởng 15% theo quyết định của trưởng phòng.

Chính sách thanh toán cho mỗi lần thưởng

Tiền thưởng FTD - khách hàng chỉ có thể rút lợi nhuận nhận được từ tiền thưởng và đối với mỗi đô la anh ta cần thực hiện khối lượng giao dịch là 10.000 đô la. Ngoài ra, khách hàng cần giao dịch trong vòng 60 ngày kể từ ngày gửi.

Ví dụ: một khách hàng gửi 100 đô la vào tài khoản giao dịch và nhận được 20 đô la tiền thưởng, anh ta mua một vị thế 10.000 đô la và có lợi nhuận 10%. Anh ta có thể rút 112 đô la. Tất cả việc này được thực hiện sau 60 ngày.

Gửi tiền nhiều lần

Tiền thưởng 10% hoặc 15% theo quyết định của trưởng phòng - khách hàng chỉ có thể rút lợi nhuận nhận được từ tiền thưởng và đối với mỗi đô la anh ta cần thực hiện khối lượng giao dịch là 10.000 đô la, anh ta cũng phải giao dịch trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được tiền thưởng của mình.

Ví dụ: một khách hàng gửi 1000 đô la và nhận được 100 đô la tiền thưởng. Anh ta kiếm được 10% lợi nhuận và khối lượng giao dịch của anh ta là 10.000 đô la. Trong trường hợp này, khách hàng có thể rút 1101 đô la.

Điều khoản cung cấp tiền thưởng từ tiền gửi

Nếu bạn bị lỗ giao dịch trên tài khoản của mình, trước tiên những khoản lỗ này sẽ được khấu trừ vào khoản tiền gửi của bạn. Điều này cũng áp dụng nếu bạn gửi thêm tiền sau khi nhận được tiền thưởng.

Nếu bạn rút tiền mà không tuân theo Điều khoản, tiền thưởng của bạn sẽ bị hủy. Để tránh bất kỳ nghi ngờ nào, lợi nhuận tích lũy từ quỹ riêng hoặc nhận được từ việc sử dụng tiền thưởng sẽ được rút theo tỷ lệ.

Nếu bạn bị lỗ trong khi đăng ký rút tiền và không tuân thủ các Điều khoản, trước tiên, tất cả các khoản lỗ sẽ được khấu trừ từ số tiền đã gửi của bạn và số dư còn lại, không bao gồm tiền thưởng, sẽ có sẵn để rút.

Nếu bạn không đáp ứng các tiêu chí về khối lượng được mô tả ở trên trong phần "Khung thời gian", công ty FinmaxFX có quyền hủy tiền thưởng hoặc phần có sẵn để hủy mà không cần thông báo cho Khách hàng.

Bất cứ lúc nào bạn cũng có thể biết được số tiền được rút, số dư tiền thưởng của mình và những ngày còn lại cho đến ngày hết hạn.

Nếu số dư tài khoản của bạn bằng 0, Điều khoản sẽ ngừng áp dụng và giao thức giao dịch bình thường sẽ có hiệu lực.

Đôi khi, Công ty có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi thưởng bổ sung mà bạn sẽ được cung cấp dựa trên các tiêu chí xác định trước và theo quyết định riêng của Công ty. Nếu bạn đủ điều kiện nhận tiền thưởng như vậy, bạn sẽ được thông báo qua email.

Tiền thưởng tương ứng có sẵn để rút ngay sau khi bạn đạt đến khối lượng giao dịch tối thiểu bắt buộc được xác định ở trên. Nếu bạn tham gia nhiều chương trình khuyến mãi thưởng cùng lúc, thì Điều khoản áp dụng như sau:

 • các giao dịch được đặt sau khi nhận được tiền thưởng phải tuân theo Điều kiện rút tiền áp dụng cho tiền thưởng cụ thể cho đến khi chúng được thực hiện đầy đủ;
 • các giao dịch tiếp theo sẽ phải tuân theo bất kỳ điều khoản tiền thưởng nào khác sau khi các Điều khoản tiền thưởng ban đầu đã được đáp ứng đầy đủ. Do đó, các điều kiện để rút tiền thưởng được thỏa mãn theo thứ tự thời gian. Nguyên tắc này được áp dụng bất kể số lượng ưu đãi hoặc khuyến mãi thưởng mà bạn có thể tham gia cùng một lúc.

Nếu bạn gửi thêm tiền trong khi tham gia ưu đãi tiền thưởng, các khoản tiền gửi tiếp theo sẽ không áp dụng cho các Điều kiện tiền thưởng đã nhận được.

Tiền thưởng này và bất kỳ khoản tiền thưởng nào khác sẽ bị hủy ngay lập tức đối với những Khách hàng vi phạm các điều khoản của ưu đãi này. Công ty FinmaxFX có quyền từ chối/hủy bỏ tiền thưởng bất kỳ lúc nào trong trường hợp có bất kỳ cáo buộc vi phạm các điều khoản của ưu đãi.

“"Vi phạm" và "Hành vi sai trái" bao gồm, nhưng không giới hạn

 • việc mở nhiều tài khoản để đủ điều kiện nhận nhiều tiền thưởng;
 • Bản thân khách hàng hoặc thông đồng với người khác hành xử theo cách có thể coi là mục đích duy nhất của anh ta là nhận tiền thưởng;
 • các kế hoạch giao dịch liên quan đến gian lận, thao túng, các kế hoạch chênh lệch giá hoàn lại bằng tiền mặt hoặc cố gắng kiếm lợi nhuận mà không có rủi ro bằng cách sử dụng tiền thưởng.

Ngoài ra, nếu bất kỳ một trong các điều kiện của ưu đãi tiền thưởng bị vi phạm hoặc nếu FinmaxFX có nghi ngờ hợp lý rằng Khách hàng đã có hành vi gian lận hoặc nhận được lợi ích không công bằng hoặc không có mục đích, FinmaxFX có quyền từ chối bất kỳ nỗ lực nào để rút lợi nhuận, tạm thời hoặc vĩnh viễn đóng hoặc đình chỉ (các) tài khoản đã bị sử dụng sai mục đích, hủy bỏ tất cả các lệnh và lợi nhuận. Trong những trường hợp này, công ty FinmaxFX sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc hủy bỏ tiền thưởng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hủy đơn đặt hàng và đóng các vị thế phái sinh.

Công ty FinmaxFX là trọng tài duy nhất của các Điều khoản tiền thưởng này và bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh theo chương trình khuyến mãi này. Chỉ có thể có ngoại lệ theo quyết định riêng của lãnh đạo công ty FinmaxFX và mọi quyết định về vấn đề này là quyết định cuối cùng. Công ty có quyền thay đổi, rút ​​lại hoặc giới hạn ưu đãi này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho Khách hàng.

Công ty FinmaxFX không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào mà bạn phải chịu do giao dịch của bạn liên quan đến ưu đãi này. Có một rủi ro đáng kể là bạn có thể mất tất cả số tiền đầu tư ban đầu của mình.

Từ chối tiền thưởng

Tiền thưởng được cung cấp theo quyết định riêng của ban lãnh đạo công ty. Mặc dù tiền thưởng có một số lợi ích, nhưng bạn không bắt buộc phải chấp nhận chúng. Tiền thưởng yêu cầu doanh số giao dịch, có thể không có sẵn cho bạn. Bạn không nên chấp nhận bất kỳ khoản tiền thưởng nào nếu bạn không hiểu Điều khoản tiền thưởng từ tiền gửi và không cam kết giao dịch trong một thời gian dài