Hội thảo web dành cho các nhà giao dịch Ngoại hối

Hội thảo trên web của FinmaxFX là các hội thảo đào tạo hiện đại do các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm thực hiện. Mỗi bài học được xây dựng theo cách phân tích một hoặc một số vấn đề (chiến lược, kỹ thuật giao dịch) trong thời gian thực hoặc phân tích tình hình thị trường hiện tại để lập kế hoạch trung hạn và dài hạn cho hoạt động đầu tư trong tương lai.

Hội thảo trên web của chúng tôi miễn phí và khả dụng đối với tất cả khách hàng của công ty.

Bạn có thể xem các hội thảo trên web trước đây YouTube FinmaxFX kênh