Chịu trách nhiệm FATCA

Theo luật pháp Hoa Kỳ, tất cả các công ty tài chính nước ngoài phải hoạt động theo các nguyên tắc của luật FATCA. Theo các yêu cầu này, tất cả các công ty có nghĩa vụ cung cấp thông tin về các đối tác Hoa Kỳ và tài khoản của họ. Mọi cư dân Hoa Kỳ phải thông báo cho chính quyền về công việc của mình, cũng như tuân thủ các yêu cầu của FATCA.

Những công dân sau được luật pháp Hoa Kỳ chỉ định là người chịu trách nhiệm giải trình:

 1. Công dân Hoa Kỳ (bao gồm cả công dân có hai quốc tịch)
 2. Đối tượng cư trú phải nộp thuế của Hoa Kỳ
 3. Quan hệ đối tác trong nước
 4. Công ty trong nước
 5. Tài sản mà không phải là nước ngoài.
 6. Hoa Kỳ về việc thực hiện giám sát ban đầu

Nếu bạn không phải là cư dân FATCA, bạn phải phản hồi khẳng định ở những mục sau của tờ khai:

 1. Tôi không phải là công dân Hoa Kỳ, và tôi cũng không có hai quốc tịch.
 2. Quê hương của tôi không phải là Hoa Kỳ.
 3. Tôi hiện không có địa chỉ gửi thư tại Hoa Kỳ và (hoặc) địa chỉ thường trú tại quốc gia này.
 4. Tôi không có tài khoản vãng lai tại Hoa Kỳ.
 5. Tôi không có các khoản tiền chuyển qua Hoa Kỳ.
 6. Tôi không có giấy ủy quyền cho quyền ký do người ủy quyền đến từ Hoa Kỳ cung cấp.
 7. Tôi không có mã số thuế của Hoa Kỳ.

Người chịu trách nhiệm CRS

Các quy tắc tiêu chuẩn hóa báo cáo CRS yêu cầu Công ty thu thập, xử lý và báo cáo thông tin bổ sung về cư dân. Cư dân là một người bất kỳ được xác định theo luật pháp Hoa Kỳ. Trong trường hợp này, bạn sẽ hoạt động theo các quy tắc của điều kiện này và thủ tục FATCA. Công ty của chúng tôi không cung cấp tư vấn thuế. Để thực hiện những mục đích này, bạn sẽ cần cố vấn thuế của riêng mình để giúp bạn điền vào các biểu mẫu.

Theo tiêu chuẩn hóa các báo cáo, bạn có thể cung cấp thêm thông tin về bản thân để tăng tốc độ xử lý dữ liệu và cũng có nghĩa là chuyển sang hoạt động đầu tư. Đặc biệt, bạn có thể điền vào biểu mẫu chỉ ra các quốc gia mà bạn đã ký kết các thỏa thuận bắt buộc bạn phải trao đổi thông tin về kế hoạch tài chính. Trong biểu mẫu này, bạn cần điền vào trường mã số thuế, nhưng có thể có trường hợp Khách hàng là cư dân của quốc gia đó, nhưng không thể nhận được mã số. Trong trường hợp này, bạn cần điền vào biểu mẫu, nêu rõ lý do không có mã số thuế.

Quốc gia Mã số thuế Lý do không có mã số thuế
Anh А
Ấn Độ В
UAE С

А - không có hoạt động ngân hàng trong nước.

В - lý do khác (bạn cần mô tả chi tiết lý do).

С - theo luật của quốc gia, không bắt buộc phải có mã mã số thuế.