Quy định và Giấy phép

VFSC

Max Capital Limited (thương hiệu FiNMAX) được đăng ký và quản lý bởi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Vanuatu (VFSC). Giấy phép số 41072. Bạn có thể xem danh sách đầy đủ của những người được cấp phép tại liên kết.

Cơ quan quản lý của VFSC thực hiện toàn quyền kiểm soát hoạt động của các bên tham gia thị trường và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là việc cung cấp dịch vụ môi giới của các công ty được cấp phép. Cơ quan quản lý đảm bảo tính minh bạch của hoạt động và xác nhận rằng chỉ các công ty có mức độ tin cậy cao mới có quyền được cấp phép để thực hiện các hoạt động tài chính trong phạm vi quyền hạn của cơ quan đăng ký.

VFSC tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật quốc tế và tuân thủ tất cả các luật về chống rửa tiền. AML (chống rửa tiền).

IFMRRC (Trung tâm điều chỉnh các mối quan hệ trên thị trường tài chính)

Max Capital Limited (thương hiệu FiNMAX) được đăng ký và quản lý bởi Trung tâm điều chỉnh các mối quan hệ trên thị trường tài chính (IFMRRC). Giấy phép số TSRF RU 0395 AA V0150

.

Trung tâm điều chỉnh các mối quan hệ trên thị trường tài chính (IFMRRC) là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để kiểm soát mức độ dịch vụ được cung cấp bởi các nhà môi giới và trung tâm giao dịch, cũng như độ tin cậy của dịch vụ của những người tham gia thị trường tiền điện tử - trực tiếp là tiền điện tử, sàn giao dịch tiền điện tử, dịch vụ khai thác tiền điện tử dựa trên điện toán đám mây, các công ty thu hút đầu tư thông qua ICO.

Để đạt được các mục tiêu đặt ra, Trung tâm sử dụng chứng nhận của các tổ chức tài chính. Điều này có nghĩa là mỗi công ty phải trải qua quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, kết quả là họ nhận được giấy chứng nhận phù hợp theo mẫu cụ thể. Việc cấp giấy chứng nhận về một mức độ nhất định được quy định rõ ràng bằng các văn bản nội bộ của Trung tâm. Các công ty đã nhận được giấy chứng nhận này được đảm bảo tại thời điểm cấp giấy chứng nhận để đáp ứng các yêu cầu của Trung tâm trong việc cung cấp các dịch vụ tận tâm và chất lượng cao cho khách hàng của họ.