Chính sách về quyền riêng tư

FINMAX, UAB và các tổ chức liên quan, sau đây được gọi là "Công ty", chịu trách nhiệm bảo vệ tính bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân và tài chính của khách hàng. Bằng cách mở tài khoản giao dịch tại Công ty, khách hàng đồng ý với hình thức thu thập, xử lý, lưu trữ và sử dụng thông tin cá nhân của Công ty, như được mô tả bên dưới.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Việc thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng được Công ty thực hiện khi mở tài khoản giao dịch, đây là điều cần thiết để thực hiện các giao dịch tài chính, bảo vệ tài sản và bảo mật dữ liệu, cũng như cung cấp các dịch vụ chất lượng cao. Khi khách hàng đăng ký trên trang web của Công ty, họ cần điền vào biểu mẫu và bảng câu hỏi, trong đó chỉ ra những thông tin cá nhân sau :

 1. thông tin liên lạc cho phép bạn nhanh chóng thiết lập liên lạc với khách hàng (họ và tên, e-mail, số điện thoại di động, địa chỉ cư trú, mã bưu điện, ngày sinh, học vấn, nghề nghiệp, thông tin về tài sản và vốn của khách hàng);
 2. thông tin xác nhận danh tính của khách hàng. Đây có thể là hộ chiếu và mã số nhận dạng. Trong một số trường hợp, Công ty có thể yêu cầu dịch thuật công chứng các tài liệu sang tiếng Anh. Nếu khách hàng có kế hoạch nạp tiền vào tài khoản và rút tiền bằng thẻ ngân hàng, khách hàng cần gửi dữ liệu từ mặt tiêu đề của thẻ nhựa, cụ thể là 6 chữ số đầu tiên và 4 chữ số cuối của số thẻ, tên chủ sở hữu và ngày hết hạn thẻ. Khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào, khách hàng tự chịu trách nhiệm về độ tin cậy, chính xác và cập nhật của thông tin đó. Khách hàng cũng có nghĩa vụ thông báo cho Công ty khi có bất kỳ thay đổi trong thông tin đã được cung cấp. Điều này có thể ngăn chặn sự gian lận và đảm bảo tuân thủ các quy định chống rửa tiền;
 3. để bảo vệ tiền của khách hàng, cần phải cung cấp thông tin về hoạt động trên tài khoản của họ;
 4. để làm cho việc sử dụng trang web thoải mái nhất có thể, Công ty có thể yêu cầu dữ liệu gián tiếp của khách hàng - địa chỉ IP của khách hàng, loại trình duyệt, tên của nhà cung cấp Internet, v.v...

Công ty có thể yêu cầu thông tin cá nhân từ khách hàng theo một số cách:

 1. thông qua trang web chính thức hoặc ứng dụng di động;
 2. trong quá trình đăng ký tài khoản giao dịch hoặc tài khoản demo;
 3. khi đăng ký tham gia các chương trình khuyến mãi;
 4. khi đăng ký nhận bản tin;
 5. khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật;
 6. Công ty cũng có thể lấy thông tin về khách hàng từ một bên thứ ba, ví dụ, từ các nguồn công khai, từ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, trong các hoạt động tiếp thị (nghiên cứu, khảo sát).

Công ty có thể ghi lại và duy trì bất kỳ hình thức liên lạc nào với khách hàng (trao đổi qua thư điện tử, các cuộc gọi điện thoại, v.v...) diễn ra trong quá trình quan hệ kinh doanh. Hồ sơ như vậy có thể được coi là bằng chứng của sự hợp tác lẫn nhau giữa khách hàng và Công ty. Không có âm báo hoặc bất kỳ thông báo nào khác trong khi ghi âm điện thoại.

Bằng cách thu thập thông tin về khách hàng của mình, Công ty đồng thời theo đuổi một số mục tiêu:

 1. tuân thủ các thủ tục pháp lý. FinmaxFX là một công ty tuân thủ luật pháp, tuân thủ luật chống rửa tiền, dịch vụ tài chính và quyền riêng tư cũng như luật thuế và luật doanh nghiệp. Các cơ quan giám sát khác nhau thực thi nghiêm túc việc Công ty tuân thủ nghiêm ngặt pháp luật, có nghĩa là có nghĩa vụ xử lý thông tin cá nhân của khách hàng để kiểm tra tín dụng, xác minh danh tính, xử lý các giao dịch tài chính, tuân thủ các lệnh của tòa án, các điều khoản của bộ luật thuế và các nghĩa vụ báo cáo khác và kiểm soát việc rửa tiền;
 2. bảo vệ lợi ích của chính mình. Công ty quan tâm đến việc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho các mục đích thương mại và phi thương mại, chẳng hạn như soạn thảo các yêu cầu pháp lý, chuẩn bị bào chữa trước tòa, quản lý kinh doanh và phát triển các dịch vụ và sản phẩm sau này;
 3. hoạt động với sự cho phép của khách hàng. Khách hàng tự nguyện cho phép Công ty sử dụng và lưu trữ thông tin về mình, khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Cho đến khi thu hồi, Công ty có quyền lưu trữ và xử lý thông tin khách hàng;
 4. đánh giá chất lượng và tính khả thi của các dịch vụ và dòng sản phẩm cung cấp cho khách hàng, cung cấp dịch vụ và sản phẩm, truyền đạt thông tin về chúng và nghiên cứu nhu cầu hiện tại của khách hàng;
 5. cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, bao gồm dịch vụ khách hàng, phát triển và triển khai các dịch vụ và sản phẩm mới
 6. tiến hành điều tra và giải quyết tranh chấp;
 7. tuân thủ luật hiện hành, lệnh của tòa án, quy trình và yêu cầu quy định của các cơ quan quản lý;
 8. gửi phiếu thăm dò ý kiến. Bằng cách trả lời các câu hỏi, khách hàng sẽ giúp nâng cao chất lượng dịch vụ và tương tác với Công ty. Các câu trả lời khảo sát được xử lý và cá nhân hóa;
 9. phân tích thông tin. Các đèn chỉ báo web (web beacon) và thẻ (tags) có trên tài nguyên chính thức hoặc trong danh sách e-mail giúp phân tích thông tin về thư từ mà khách hàng nhận được, số lượng người dùng của trang web chính thức, v.v...
 10. theo đuổi các mục tiêu tiếp thị. Công ty sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để liên lạc tiếp thị qua e-mail hoặc điện thoại. Nếu khách hàng không muốn nhận những thông tin đó, họ có thể gửi thư hủy đăng ký đến địa chỉ email [email protected] hoặc hủy đăng ký nhận thư đó bằng cách nhấp vào liên kết để loại trừ khỏi việc gửi thư trên bất kỳ thư quảng cáo nào của công ty;
 11. lưu giữ hồ sơ nội bộ cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Công ty và lợi ích cá nhân của Công ty
 12. thông báo cho khách hàng của mình về tất cả các thay đổi trong các dịch vụ, dòng sản phẩm hoặc luật được cung cấp. Để gửi một tin nhắn như vậy, bạn cần xử lý thông tin cá nhân;
 13. nếu Công ty trải qua quá trình tái cấu trúc hoặc thay đổi quyền sở hữu, thông tin cá nhân về khách hàng của Công ty có thể được cung cấp để xác minh, theo yêu cầu của một thỏa thuận pháp lý;

QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân cho Công ty có các quyền sau:

 1. được truy cập vào thông tin cá nhân theo yêu cầu;
 2. thực hiện thay đổi thông tin về bản thân theo yêu cầu được gửi đến Công ty;
 3. yêu cầu xóa thông tin về bản thân. Trong một số trường hợp, nếu việc này được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu, Công ty có thể từ chối xóa thông tin, khách hàng sẽ được thông báo thêm về việc này;
 4. nếu khách hàng thấy bất kỳ dấu hiệu vi phạm quyền và tự do của mình trong hệ thống sử dụng dữ liệu cá nhân, thì họ có thể từ chối xử lý thông tin về bản thân nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp. Trong trường hợp này, tất cả hoặc một số dịch vụ có thể không khả dụng cho khách hàng;
 5. yêu cầu tạm ngừng xử lý dữ liệu để xác định tính trung thực, tính hợp lý và hợp pháp của việc sử dụng chúng hoặc vì phản đối việc sử dụng chúng;
 6. gửi yêu cầu chuyển thông tin cá nhân cho bên thứ ba. Công ty cung cấp thông tin đó ở dạng có cấu trúc, nhưng chỉ ở dạng điện tử;
 7. rút lại sự đồng ý đối với việc xử lý thông tin cá nhân bất kỳ lúc nào theo yêu cầu của khách hàng.

Khách hàng có thể gửi bất kỳ yêu cầu nào ở trên tới email [email protected] của bộ phận kỹ thuật. Công ty sẽ trả lời thư về nội dung này trong vòng vài ngày, nếu cần thêm thời gian để giải quyết vấn đề, khách hàng sẽ được thông báo thêm về điều này.

THỜI HẠN SỬ DỤNG DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Công ty bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của khách hàng, bất kể chúng được lấy bằng cách nào:

 1. chúng được khách hàng cung cấp tận nơi;
 2. chúng đã được nhận qua email;
 3. thông qua mạng Internet;
 4. được cung cấp trên bất kỳ phương tiện kỹ thuật số nào.

Trong toàn bộ thời gian mà quan hệ kinh doanh được duy trì giữa Công ty và khách hàng, thông tin cá nhân của họ cũng được lưu lại. Công ty cam kết luôn đảm bảo an toàn cho các kho kỹ thuật số, hồ sơ giấy và các hồ sơ khác. Công ty thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin cá nhân mà công ty sở hữu khỏi bị sử dụng bất hợp pháp và trái phép, mất mát, chỉnh sửa, tiết lộ hoặc đánh cắp.

Nếu Công ty đã đạt được tất cả các mục tiêu trong mối quan hệ với khách hàng và không còn cần thông tin cá nhân của họ nữa, thì Công ty sẽ xóa hoàn toàn thông tin đó và không còn xác định người đó là khách hàng nữa. Có những trường hợp, ngay cả sau khi chấm dứt các hoạt động chung, Công ty vẫn giữ hồ sơ dữ liệu khách hàng, điều này xảy ra trong các tình huống mà hành động của khách hàng được hiểu là rửa tiền hoặc gian lận. Trong những trường hợp này, luật pháp yêu cầu Công ty phải lưu trữ thông tin về khách hàng ít nhất 5 năm, kể cả sau khi chấm dứt hợp tác với khách hàng.

Thông tin cá nhân và dữ liệu về các giao dịch đang diễn ra được lưu trữ trong hơn 5 năm kể từ thời điểm tạm dừng thỏa thuận hợp tác với khách hàng trong các trường hợp pháp luật và các văn bản quy định yêu cầu điều này, ví dụ như trong các vụ kiện tụng và tranh chấp với Công ty. Khi khách hàng gửi yêu cầu từ chối tham gia nghiên cứu tiếp thị, thông tin về họ được lưu trữ trong một danh sách riêng, điều này cho phép Công ty hiểu rằng khách hàng không muốn nhận tin nhắn.

Vì lý do pháp lý, quy định và kỹ thuật, Công ty có quyền lưu giữ thông tin cá nhân về khách hàng trong hơn 5 năm.

BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp cho Công ty là bảo mật và chỉ có thể được phổ biến trong Công ty hoặc giữa các đơn vị liên kết của công ty, nó không bị tiết lộ cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp do pháp luật quy định. Nếu thông tin của khách hàng được yêu cầu bởi tòa án hoặc cơ quan quản lý, thông tin đó sẽ được cung cấp theo nguyên tắc cần thiết về mặt pháp lý, khi đó bên thứ ba sẽ được thông báo về tính bảo mật của thông tin nhận được.

Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu cá nhân của khách hàng và người sử dụng tài nguyên chính thức của Công ty, các quy tắc và phương pháp kỹ thuật đã được xây dựng và thực hiện để bảo vệ thông tin. Bất kỳ hoạt động nào được thực hiện bởi khách hàng trong phạm vi trang web chính thức là hoàn toàn an toàn. Để bảo vệ trang web, một chứng chỉ máy chủ được sử dụng, xác nhận độ tin cậy của Công ty, ngoài ra, một hệ thống mã hóa đặc biệt được sử dụng trong quá trình truyền dữ liệu - Secure Sockets Layer (SSL)

Việc đăng nhập vào tài khoản cá nhân của khách hàng được thực hiện bằng tên người dùng và mật khẩu. Những dữ liệu này là tài sản của khách hàng, do đó Công ty không chịu trách nhiệm về cách họ sử dụng chúng và cách họ quản lý tài khoản của mình với sự trợ giúp của chúng. Nếu khách hàng phát hiện việc sử dụng trái phép tài khoản giao dịch của mình hoặc nhận thấy có hoạt động đáng ngờ xung quanh mình, thì bắt buộc phải thông báo cho bộ phận kỹ thuật của Công ty.

LIÊN KẾT VÀ ĐỐI TÁC

Công ty có thể trao đổi thông tin với các đơn vị liên kết trong trường hợp thông tin đó được yêu cầu bởi một đơn vị liên kết để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho khách hàng vì những lý do hợp lý. Công ty có thể trao đổi thông tin với các đối tác, đơn vị và công ty liên kết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tương tự bổ sung, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và được cung cấp theo cách hữu ích và phù hợp chỉ khi khách hàng đã cho phép công ty làm như vậy.

BÊN THỨ BA KHÔNG LIÊN KẾT

Công ty không bán, cấp phép hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp tuân thủ chính sách bảo mật. Công ty có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng trong trường hợp pháp luật, văn bản pháp quy và các văn bản khác của cơ quan nhà nước có quy định. Được phép tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho các bên thứ ba sau:

 1. các công ty đối tác của FinmaxFX cung cấp dịch vụ tài chính và các dịch vụ khác;
 2. các nhà phát triển phần mềm tạo ra các hệ thống liên lạc, ứng dụng và thiết bị đầu cuối giao dịch được khách hàng sử dụng trong tương lai;
 3. các nhà cung cấp dịch vụ và nhà tư vấn trên cơ sở thỏa thuận cung cấp các dịch vụ hành chính, thông tin, phân tích, tài chính, tiếp thị và các dịch vụ khác;
 4. các công ty môi giới và các chi nhánh của họ hợp tác với Công ty;
 5. các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và các tổ chức ngân hàng để xử lý các giao dịch tài chính của khách hàng;
 6. kiểm toán viên và nhà thầu thực hiện việc kiểm toán, hỗ trợ và tư vấn trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau;
 7. tòa án và cơ quan quản lý;
 8. chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật, căn cứ pháp luật hiện hành và các văn bản pháp lý và pháp quy khác nhau;
 9. bất kỳ tổ chức nào mà thông tin cá nhân về khách hàng là cần thiết để cung cấp cho họ một dịch vụ chất lượng;
 10. cho bất kỳ người nào được khách hàng ủy quyền.

Bên thứ ba chỉ nhận được quyền truy cập tối thiểu vào thông tin cá nhân, khối lượng thông tin chỉ đủ để đảm bảo các nghĩa vụ theo hợp đồng đối với Công ty. Nhà cung cấp bên thứ ba không có quyền tiết lộ và sử dụng thông tin của khách hàng cho những mục đích không được Công ty đồng ý. Bên thứ ba có quyền truy cập vào thông tin cá nhân của khách hàng của Công ty có nghĩa vụ bảo vệ thông tin đó theo quy định của pháp luật có liên quan bằng các phương pháp tương tự như Công ty.

Công ty sẽ không cung cấp thông tin cá nhân về khách hàng cho bên thứ ba nếu không tin tưởng vào mức độ bảo mật và bảo vệ thích hợp của thông tin đó.

SỬ DỤNG CÁC TỆP COOKIE

Để bảo vệ hoạt động giao dịch của khách hàng và nâng cao hiệu quả của trang web chính thức của FinmaxFX, Công ty sử dụng các tệp cookie. Chúng không chứa thông tin cá nhân hoặc thông tin bí mật, file cookie là những đoạn văn bản nhỏ được Công ty gửi từ tài nguyên Internet của mình đến trình duyệt của khách hàng. Cookie được lưu trữ trong trình duyệt của khách hàng và cho phép Công ty nhận ra nó bằng một số nhận dạng duy nhất.

Khi truy cập trang web chính thức của Công ty, một số cookie có thể được đặt trong trình duyệt của khách hàng, nhằm mục đích sau:

 1. để kích hoạt một số tùy chọn trên trang web;
 2. để tiến hành các hoạt động phân tích;
 3. để ghi nhớ sở thích của khách hàng;
 4. để đảm bảo phân phối các mặt hàng khuyến mại, bao gồm cả tiếp thị lại.

Vì cookie có thể thực hiện nhiều tác vụ khác nhau, nên thông thường người ta phân loại chúng như sau:

 1. căn bản. Được thiết kế để xác thực khách hàng và để ngăn chặn các hoạt động gian lận với tài khoản
 2. sự cần thiết nghiêm ngặt. Cung cấp chuyển động xung quanh trang web, sử dụng một số tùy chọn, quyền truy cập vào các khu vực được bảo vệ và đã đăng ký
 3. năng suất. Những cookie như vậy thu thập thông tin về cách khách hàng sử dụng trang web, nơi họ truy cập, những gì họ quan tâm. Thông tin này cho phép bạn giảm tải tổng thể đối với cơ sở hạ tầng nội bộ, theo dõi việc sử dụng trang web của Công ty và cải thiện dịch vụ nói chung bằng cách thử nghiệm các chức năng mới của nó.
 4. cookie chức năng ghi nhớ cách bạn đăng nhập vào hệ thống ngay cả sau khi bạn chỉnh sửa thông tin. Chúng điều chỉnh trang web và giúp nâng cao chức năng cho khách hàng.

Các đối tác bên thứ ba của Công ty có thể sử dụng cookie để cung cấp các tài liệu quảng cáo mà khách hàng có thể quan tâm. Chúng giúp theo dõi hoạt động của người dùng trên các trang web hoặc dịch vụ khác. Dữ liệu được thu thập theo cách này được truyền đến các nhà quảng cáo và mạng quảng cáo để sau đó phân phối quảng cáo và đánh giá hiệu quả của nó.

Có 2 loại cookie: phiên và liên tục. Tùy chọn đầu tiên được lưu trữ trên máy tính của khách hàng cho đến khi hoàn tất việc duyệt trang web của Công ty. Tùy chọn thứ hai được lưu trên thiết bị máy tính cho đến khi nó bị xóa hoàn toàn hoặc cho đến khi hết hạn

Ngoài cookie của riêng mình, Công ty có quyền đặt file cookie của các đối tác bên thứ ba. Điều này được thực hiện để báo cáo thống kê, cung cấp tài liệu quảng cáo trên tài nguyên và thông qua trang web

Cần nhớ rằng việc xóa một số cookie có thể khiến khách hàng không sử dụng được một số chức năng trên trang web, trong tài khoản cá nhân hoặc trong nền tảng giao dịch, ngoài ra, một số trang có thể không được hiển thị chính xác.

TIẾT LỘ THÔNG TIN THEO QUY ĐỊNH

Công ty có quyền tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba nếu luật pháp, các văn bản pháp quy, cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan chính phủ có thẩm quyền khác yêu cầu để bảo vệ quyền của chúng tôi và / hoặc tuân thủ các quy trình pháp lý. Việc tiết lộ thông tin như vậy được diễn ra trên nguyên tắc cần thiết về mặt pháp lý, trừ khi có quy định khác của cơ quan quản lý hoặc cơ quan chính phủ khác. Trong trường hợp đó, Công ty phải thông báo trực tiếp cho bên thứ ba về tính chất bảo mật của thông tin.

LIÊN HỆ VỚI KHÁCH HÀNG

Đôi khi, Công ty có thể liên hệ với khách hàng qua điện thoại hoặc email để cung cấp cho họ thông tin bổ sung về Công ty hoặc giao dịch trên thị trường tài chính. Ngoài ra, Công ty đôi khi có thể liên hệ với khách hàng, qua điện thoại hoặc email, để thông báo cho họ về các khuyến mại độc đáo do Công ty cung cấp. Khách hàng đồng ý nhận hình thức liên lạc này đồng thời khi họ đồng ý với các điều khoản và quy tắc sử dụng của chúng tôi khi đăng ký với Công ty. Bất kỳ người nào muốn từ chối liên lạc thêm với Công ty vào bất kỳ lúc nào đều có quyền làm như vậy bằng cách chỉ cần liên hệ với Công ty qua điện thoại hoặc e-mail và cho biết rằng không cần liên lạc thêm thay mặt cho Công ty.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Công ty không chịu trách nhiệm về các chính sách bảo mật hoặc nội dung của các trang mà FinmaxFX liên kết đến và không kiểm soát việc sử dụng hoặc bảo vệ thông tin do khách hàng cung cấp hoặc được thu thập bởi các trang này. Bất cứ khi nào khách hàng nhấp vào liên kết đến trang web đồng thương hiệu hoặc đến trang web được liên kết, khách hàng có thể được đề nghị đăng ký hoặc cung cấp thông tin cá nhân khác. Xin lưu ý rằng thông tin đó được ghi lại bởi một bên thứ ba và sẽ được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của bên thứ ba đó.

CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Công ty thỉnh thoảng có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này. Trong trường hợp có sự thay đổi quan trọng trong Chính sách này, bao gồm thông tin về cách nó thu thập, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng, Chính sách bảo mật được sửa đổi sẽ được tải lên FinmaxFX. Trong trường hợp đó, khách hàng đồng ý chấp nhận việc công bố Chính sách bảo mật đã sửa đổi trên trang web dưới dạng thông báo thực tế cho Công ty. Mọi tranh chấp về Chính sách bảo mật của Công ty phải tuân theo thông báo và Thỏa thuận với khách hàng. Công ty khuyến khích khách hàng của mình xem xét định kỳ Chính sách bảo mật này để họ luôn biết về những thông tin Công ty thu thập, cách Công ty sử dụng thông tin đó và những người mà Công ty có thể tiết lộ thông tin đó theo các quy định của Chính sách này.