Về chúng tôi

FinmaxFX là công ty môi giới dựa vào Chỉ thị của EU "Về thị trường công cụ tài chính" trong hoạt động của mình. Tuân thủ luật pháp, FinmaxFX xử lý tiền của khách hàng một cách cẩn thận. Để duy trì độ tin cậy của việc lưu trữ, tất cả các khoản tiền gửi đều được gửi tại các ngân hàng châu Âu với mức độ tin cậy số 1.

Ngoài ra, công ty chúng tôi có Quỹ bồi thường, mỗi khách hàng có thể sử dụng Quỹ này trong quá trình giao dịch của mình, nếu các biện pháp đã được thực hiện liên quan đến tiền gửi hoặc giao dịch tài chính của họ trái với lợi ích và ý định của họ.

TẬP TRUNG VÀO KHÁCH HÀNG

FinmaxFX cố gắng đảm bảo rằng mọi khách hàng đều có thể phát huy hết tiềm năng nhà đầu tư của họ. Vì vậy, chúng tôi đã phát triển và triển khai hệ thống ba cấp đặc biệt để cung cấp thông tin cho khách hàng.

Chúng tôi cố gắng cung cấp cho khách hàng các phương pháp đào tạo hiện đại, cũng như thông tin cấp thiết và kịp thời về các sự kiện chính đang diễn ra trên thị trường tài chính ngày nay.

NỀN TẢNG GIAO DỊCH

FinmaxFX cung cấp cho khách hàng các tùy chọn giao dịch khác nhau bằng cách sử dụng các nền tảng hiện đại khác nhau. Bạn có thể tải nền tảng này xuống máy tính cá nhân của mình, sử dụng phiên bản web, cũng như phiên bản dành cho máy tính bảng và điện thoại di động.

Tất cả các nền tảng của chúng tôi đều có giao diện thân thiện và trực quan giúp đầu tư rất dễ dàng. Tất cả các nền tảng đều hoạt động nhanh chóng, bao gồm một số lượng lớn các công cụ và cũng được xây dựng trên nguyên tắc thực hiện tốt nhất các hợp đồng của khách hàng.

  • aboutThông tin cơ bản về nền tảng, hợp đồng, thị trường, phương pháp đầu tư, chiến lược.
  • aboutPhân tích và thông tin bổ sung có thể giúp bạn đưa ra quyết định đúng đắn.
  • aboutMột nền tảng hiện đại (bao gồm cả phiên bản web), nhờ đó bạn có thể sử dụng hơn 2.000 công cụ trong công việc của mình với sự bảo mật hoàn toàn khi tiến hành đầu tư.