Wycofanie środków

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE DO WYCOFANIA?

Aby wypłacić środki, musisz przejść weryfikację. Aby to zrobić, przekaż nam następne dokumenty:

  • kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • Kopia dowodu adresu. Może to być naprzykład rachunek za prąd lub rachunki za media.
  • Podczas uzupełniania konta przy użyciu kart bankowych należy przesłać kserokopię obu stron karty na nasz adres (możesz ukryć 12 cyfr i CVV). Możesz uzyskać pomoc dotyczącą dokumentów w naszym serwisie pomocy technicznej.

Wypłata środków trwa do pięciu dni bankowych przy użyciu zweryfikowanego konta. W przypadku kont VIP wypłaty mogą trwać do 48 godzin.