Notowania dotyczące metali szlachetnych na rynku Forex

Podczas handlu spekulacyjnego zasobami surowcowymi , oferty cenowe Forex Metali Szlachetnych mają decydujące znaczenie.

Złoto i srebro zwykle gwałtownie drożeje w przypadku niestabilności na rynkach finansowych, jakichkolwiek poruszań związanych z sytuacją geopolityczną, przemianami w polityce monetarnej czołowych krajów, a także globalnymi makroekonomicznymi wstrząsami. Dlatego każdy poważny Forex trader musi przynajmniej monitorować oferty cenowe Metali Szlachetnych w celu wyznaczenia ogólnej sytuacji rynkowej..

Rodzaje ofert cenowych Metali Szlachetnych

Metale szlachetne zawierają Złoto, Srebro, Platynę i Paladium.

Najbardziej popularne oferty cenowe metali szlachetnych są:

 • Cena złota w dolarach USA - XAU/USD;
 • Cena złota w EUR - XAU/EUR;
 • Cena srebra w dolarah USA - XAG/USD;
 • Cena srebra w EUR - XAG/EUR;
 • Cena platyny w dolarach USA - XPT-USD;
 • Cena paladium w dolarach USA - XPD/USD.

Co pokazują oferty cenowe metali szlachetnych?

Z reguły w tabeli ofert cenowych są podane kilku parametrów cenowych które pozwalają od pierwszego spojrzenia wyznaczyć dynamikę rozwoju warunków transakcyjnych na rynku w tym czy innym dniu.

Niżej podana lista najbardziej znaczących parametrów:

 • Cena otwarcia. Wyznacza cenę, po której rynek otworzył się w 00 : 00 po Greenwicz. Może różnić się od ceny zamknięcia poprzedniego handlowego dnia (sesji handlowej). Traderzy nazywają taki wypadek gap . On powstaje w wypadku jeśli w przerwie między sesjami handlowymi odbyły się wydarzenia, które miały istotny wpłył na na współzależność popytu i podaży.
 • Cena maksymalna na dzień dzisiejszy. Pokazuje szczyt rynku, lub najbardziej wysokie oferty cenowe zarejestrowane podczas handlu.
 • Cena minimalna na dzień dzisiejszy. Wskazuje na dół rynku lub najbardziej niską ofertę cenową, zarejestrowaną podczas handlu.
 • Cena aktualna. Rynkowa oferta cenowa może się zmieniać każdą sekundę w zależności od stopnia zmienności serii cenowej handlu.
 • Dzienna zmiana. Pokazuje przesunięcie ceny w punktach i procentach. To znaczenie będzie pozytywne w wypadku jeśli cena wzrosła i negatywnym jeśli cena spadła. Procent zmiany ceny wskazuje na stopień zmienności ceny i ważność wydarzeń rynkowych które miały miejsce podczas sesji handlowej. Zmiana ceny również pokazuje, czy odpowiada ostatni ruch na rynku długoterminowemu trendu.

Ostatni parametr jest niezbędnym wskaźnikiem dla wyznaczenia trendu i wyjaśnienia warunków rynkowych w tym dniu. Zmiana ceny w procentach pokazuje stopień zmienności rynku. Traderzy mówią o stosunkowo spokojnych warunkach transakcyjnych, jeśli zmiana oferty cenowej złota w dolarach USA nie przekracza diapazon 0.2 - 0.5 W wypadku zmiany wartości złota na 0.5 - 1.0 mówimy o średnim stopniu zmienności ceny, podczas gdy przesunięcie na 1.0 - 2.0 świadczy o istotnych wzruszeniach na rynku.

Podsumowanie

Oferty cenowe Forex metali szlachetnych pozwalają Forex traderom nie tylko operatywnie sprawdzić cenę surowcowych towarów, ale i określić aktualne warunki rynkowe i stopień zmienności cen. Zmiany oferty cenowej metali szlachetnych mogą również wskazać na apetyt na ryzyko ze strony międzynarodowych inwestorów.