Kalkulator punktu obrotu Forex

Punkt obrotu trendu pomaga handlowcom zafiksować zysk z wcześniej otwartych pozycji handlowych, a także zwiększać wydajność i rentowność nowych transakcji.

Istnieje kilka metod określania punktów obrotu. Z reguły analitycy techniczni działają w zakresach o kilku poziomach oporu lub wsparcia. Ponieważ na rynku Forex reprezentowani są nie tylko spekulanci i handlowcy, ale także prawdziwe konta handlowe (eksporterzy i importerzy), którzy w określonym czasie muszą przeliczyć daną walutę na inną, istnieją tak zwane śróddzienne poziomy techniczne.

Ba więcej na wykresach długoterminowych (tydzień, miesiąc) są poziomy docelowe, które osiągnęły wcześniej i odwróciły trend ze względu na silny napływ długich lub krótkich pozycji. Wskaźniki techniczne pomagają określić głębokość możliwego wycofania oraz poziomy wykupienia lub wyprzedaży. Podczas silnej niestabilności rynku spowodowanej na przykład ważnymi wydarzeniami gospodarczymi lub geopolitycznymi wartość aktywów może prowadzić do tak zwanego rozbicia poziomu docelowego, co z reguły prowadzi do testowania kolejnego wsparcia lub oporu. Kalkulator punktu obrotu trendu uwzględnia wszystkie możliwe scenariusze, umożliwiając handlowcom opracowanie najbardziej zyskownego planu handlowego na dzień.

Jak rozpoznać punkt odwrócenia trendu?

Najłatwiejszym sposobem znalezienia punktu obrotu trendu forex jest analiza graficzna. Poprzednia codzienna sesja handlowa zawiera maksymalne i minimalne oferty cenowe, a także będą stanowić potencjalny opór lub wsparcie następnego dnia. Handlowcy powinni zwracać uwagę na najbardziej płynne sesje handlowe - Londyn i otwarcie sesji w New Yorku - kiedy mają miejsce najważniejsze wydarzenia na rynku, wpływające na wahania ofert cenowych.

Długoterminowe trendy są również ważne przy ustalaniu punktów odwrotnych. Na przykład, jeśli w bieżącym roku cena składnika aktywów zbliżyła się do pewnego poziomu kilka razy, ale nie mogła go pokonać, prawdopodobne jest tak zwane odbicie od tego poziomu.

Wskaźniki techniczne wskazują aktualny nastrój na rynku (trend niedźwiedzia lub trend byka), poziom zmienności, stan wykupienia lub wyprzedaży (duże odchylenie od średniej ruchomej), a także pęd lub dynamikę rynku. Najpopularniejsze wskaźniki to Lenia Bollinger, Relative Strength Index (RSI), MACD, Stochastic RSI itp.

Podczas silnych trendów, gdy cena przesuwa się w jednym kierunku przez długi czas, potrzebne są poprawki - ruch w przeciwnym kierunku. Wskaźniki, takie jak Chmura Ichimoku i Poziomy Śledzenia Fibonacci, pomogą określić głębokość takich wycofań. Długoterminowe proste i wykładnicze średnie kroczące są również przydatne do przewidywania poziomów odwrócenia w przeciwdziałaniu trendom.

Przykład kalkulatora punktu obrotu trendu

Lista możliwych punktów obrotu w ciągu dnia dla pary walut EUR / USD jest następną::

  1. R3: 1.11127
  2. R2: 1.10900
  3. R1: 1.10816
  4. CP: 1.10687
  5. S1: 1.10540
  6. S2: 1.10298
  7. S3: 1.10000

Gdzie R - opór, CP - bieżącą ceną, S - wsparcie.