Portfel inwestycyjny

Portfel inwestycyjny to połączenie papierów wartościowych, akcji i innych aktywów, zebranych razem w jednym celu, aby osiągnąć zysk przy minimalnym ryzyku dla kapitału inwestora. Inwestor najczęściej dywersyfikuje swój portfel za pomocą obligacji, akcji Firm z różnych branż, metali szlachetnych, towarów i surowców. Opcje, kontrakty futures lub waluty są znacznie mniej powszechne.

Potężny zespół specjalistów FinmaxFX przeprowadził dla Ciebie kompleksową analizę fundamentalną i techniczną oraz oferuje zminimalizowanie ryzyka poprzez podział inwestycji na następne portfele inwestycyjne.