Kalkulator tradera Forex

Spośród wielu narzędzi do udanego handlu na rynku Forex kalkulator traderów jest jednym z najważniejszych. Niezależnie od tego, czy nowicjusz, czy doświadczony trader skorzysta z niego, kalkulator pozwala rozwiązać kilka problemów i pytań dotyczących celowości otwarcia określonej pozycji handlowej. To narzędzie zostało stworzone w celu oceny rentowności transakcji, możliwego ryzyka i wymogów dotyczących marży dla wybranego składnika aktywów. Parametry te są ważne dla zgodności z zasadami zarządzania środków na rachunku transakcyjnym. Ponadto czynniki takie jak leverage, swap, spread i inne prowizje mogą prowadzić do znacznej zmiany potencjalnego zysku z pozycji handlowej. Dlatego tradery Forex powinni wstępnie obliczyć możliwy wynik i wybrać optymalny wolumen transakcji, aby spełnić wymogi dotyczące wskaźnika zysku / straty.

Jak korzystać z kalkulatora Tradera?

Waluta konta handlowego jest również ważna, ponieważ np. Podczas handlu parami walut Kalkulator Forex przelicza zysk lub stratę na tej walucie, co wiąże się z dodatkową prowizją .

Inne dane, takie jak spread (różnica między ceną zakupu i sprzedaży aktywa) i swap (prowizja za przeniesienie pozycji z dnia na dzień), kalkulator online tradera automatycznie określa w zależności od specyfikacji kontraktów i warunków handlowych.

Przed wyborem pozycji handlowej trader powinin zdecydować się o kluczowych parametrach rachunku handlowego. Najważniejszym parametrem jest leverage, ponieważ wpływa na wymagania dotyczące marży. Innymi słowami, w zależności od leverage Trader może wybrać rozsądny rozmiar transakcji. Zasady zarządzania funduszami wskazują pewną maksymalną wartość jednocześnie otwartych pozycji, a także minimalną dopuszczalną wartość wolnej marży na rachunku handlowym.

Jakie dane należy wpisać do kalkulatora inwestora?

Teraz musisz wybrać aktyw, aby obliczyć rentowność pozycji. Mogą to być pary walutowe, towary, akcje Firm, indeksy giełdowe lub kryptowaluty.

Handlowiec również samodzielnie wnosi do kalkulatora Forex szacunkowe ceny potencjalnej transakcji - cenę otwarcia (wejścia) i zamknięcia (wyjścia), a także wybiera kierunek transakcji - kup lub sprzedaj. Ponadto należy podać wolumen pozycji handlowej w standardowych lotach. Bardziej szczegółowe informacje na temat wielkości standardowych lotów dla każdego instrumentu handlowego można również znaleźć w specyfikacji kontraktu.

Rozmiar Kontraktu
10000 AUD
Koszt punktu
0.78 USD
Spread
8 pips 6.24 USD
Marża
38.36 USD
Oczekiwany zysk
1.6 USD

Jaki jest wynik?

W rezultacie kalkulator zysków Forex dostarcza w rezultacie kilka kluczowych danych o możliwej transakcji:
  1. Koszt jednego pipsa jest wskazany w walucie rachunku - zależy od rozmiaru pozycji handlowej i wpływa na ogólną rentowność;
  2. Minimalna wolna marża wymagany do otwarcia pozycji - wpływa na decyzje dotyczące zarządzania ryzykiem;
  3. Koszt spreadu i swapu - ostateczna prowizja zależy od okresu, w którym planowane jest zamknięcie pozycji. Swap może być pozytywny dla tradera, a spread może się różnić w zależności od warunków rynkowych. Ostateczny potencjalny zysk / strata w walucie rachunku i punktach.
  4. Ostateczny potencjalny zysk / strata w walucie rachunku i punktach.

Podsumowanie

Kalkulator inwestora jest jednym z najważniejszych narzędzi do wstępnego obliczania potencjalnego zysku z pozycji handlowej na rynku Forex. I nawet więcej - użycie kalkulatora pozwala ocenić transakcję pod kątem zasad zarządzania ryzykiem, a także określić wolumen obrotu dla tej pozycji.