Handel terminowymi kontraktami towarowymi na rynku Forex

Futuresy na towary lub Surowce są jednym z najstarszych aktywów w handlu. Od setek lat ludzie handlują pszenicą, kukurydzą, cukrem, olejem itp. Główną cechą takich aktywów jest ich fizyczna egzystencja. Oznacza to, że nie kupujemy papieru, ale inwestujemy w konkretny, rzeczywisty produkt. Z jednej strony jest to ważna zaleta, ale z drugiej strony narzuca szereg szczególnych cech, które należy wziąć pod uwagę.

Pierwszą cechą jest ekspozycja na cykle. Na przykład sektor energetyczny podnosi ceny prawie co roku w przeddzień sezonu grzewczego. Nie chodzi tu o to, że energii stało mniej lub więcej, ale chodzi o tym że zwiększa się zapotrzebowanie w niej, które również zanika wraz z końcem sezonu grzewczego.

Drugą cechą jest łatwość prognozowania kursu, szczególnie w przypadku umów średnioterminowych. Ponieważ praca jest wykonywana na obiektach fizycznych, wpływają na nie czynniki zewnętrzne.

Narzędzie handlowe Dźwignia finansowa (do) Godziny handlu (GMT)
Kukurydza1:10000:05 - 12:40, 13:35 - 18:10
Pszenica1:10000:05 - 12:40, 13:35 - 18:10
Kawa1:10008:16 - 17:29
Cukier nr. 111:10007:31 - 16:59
Soja1:10000:05 - 12:40, 13:35 - 18:10
Bawełna nr.21:10001:05 - 18:15
Ryż1:5000:05 - 12:40, 13:35 - 18:10
Kakao1:10008:46 - 17:29