Handel papierami wartościowymi na rynku Forex

Wiele obligacji emitowanych przez banki i urządy mają określony termin zapadalności, a handlowcy mogą kupować i sprzedawać kontrakty CFD po cenie rynkowej obligacji, reagując na wydarzenia regionalne i ruchy w kraju emitenta. W FinmaxFX oferujemy możliwość handlu małymi inwestycjami w obligacje o wysokiej stopie zwrotu przy użyciu leverage.

Dzięki dużym obligacjom funta szterlinga, dolara, euro i jena klienci FinmaxFX mają możliwość dywersyfikacji i skutecznego wykorzystania swoich inwestycji do spekulacji na temat rentowności obligacji. Na tym interesującym i wymagającym rynku handlowcy cenią niskie marże i brak prowizji.

Narzędzie handlowe Dźwignia finansowa (do) Godziny handlu (GMT)
TBOND-30Y (US30YBond)1:10022:01 - 20:59
TNOTE-10Y (US10YNote)1:10022:01 - 20:59
EURO-BUND-10Y EU1:10006:00 - 20:00
GILT-LONG UK (Gilt10Y)1:10007:10 - 17:00
Japan G. Bonds1:10000:05 - 01:59, 03:35 - 05:59, 06:35 - 14:24