Informacje o wypłatach i prowizjach.

Możesz zażądać wypłaty środków z konta osobistego. Wypłata z firmy następuje w ciągu 5-7 dni.

JAKIE DOKUMENTY SĄ WYMAGANE DO WYCOFANIA?

Aby wypłacić środki, musisz przejść weryfikację. Aby to zrobić, przekaż nam następne dokumenty:

  • kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  • Kopia dowodu adresu. Może to być naprzykład rachunek za prąd lub rachunki za media.
  • Podczas uzupełniania konta przy użyciu kart bankowych należy przesłać kserokopię obu stron karty na nasz adres (możesz ukryć 12 cyfr i CVV). Możesz uzyskać pomoc dotyczącą dokumentów w naszym serwisie pomocy technicznej.

Wypłata środków trwa do pięciu dni bankowych przy użyciu zweryfikowanego konta. W przypadku kont VIP wypłaty mogą trwać do 48 godzin.


Zapraszamy do zapoznania się z prowizjami dla klientów FinmaxFX

PROWIZJE FINMAXFX

Metoda wpłaty / wypłaty Prowizja
Karta kredytowa 3,5%
Przelew bankowy 25USD
25EUR
Yandex money 3,5%
Neteller/OKpay 3,5%
Perfect Money/Skrill 2%
Qiwi 3,5%
Webmoney 0,9%
Bitcoin 7%

Minimalna kwota wypłaty wynosi 10 USD. Minimalna kwota wypłaty przelewem bankowym wynosi 250 * USD / EUR (*prowizja pobierana jest od pierwszej wypłaty). Minimalna kwota wypłaty za pośrednictwem walut Crypto wynosi 50 * USD / EUR (prowizja pobierana jest od pierwszej wypłaty).

OPŁATA ZA UTRZYMANIE KONTA

Tobie może zostać naliczona prowizja za udostępnienie platformy transakcyjnej, jeśli z niej nie korzystasz się. Jeśli transakcja nie została zakończona w ciągu dwóch miesięcy lub dłużej, firma zastrzega sobie prawo do pobrania prowizji z Twojego konta handlowego za świadczenie usług zodnie z Twoim kontem handlowym.

Zgadzasz się, że od czasu do czasu będziesz płacić taką prowizję, a firma ma prawo odliczyć ją od twoich środków na rachunku transakcyjnym w twoim imieniu. Miesięczna prowizja będzie rosła wraz ze wzrostem czasu bezczynności.

Dokładny rozmiar jest obliczany na podstawie waluty konta handlowego.

Okres bezczynności Miesięczna prowizja za założenie konta
Od 2 do 3 miesięcy 25 USD, EUR,GBP
Od 3 do 5 miesięcy 50 USD, EUR,GBP
Od 5 do 6 miesięcy 80 USD, EUR,GBP
Powyżej 6 miesięcy 100 USD, EUR,GBP

PROWIZJA ZA BEZCZYNNOŚĆ

Jeśli nie korzystasz z konta handlowego przez dwa miesiące lub więcej, firma zastrzega sobie prawo do naliczenia miesięcznej prowizji. Może ona zostać zwiększona, jeśli zwiększy się okres braku aktywności na Twoim koncie handlowym. Dokładna kwota prowizji jest obliczana zgodnie z kursem walutowym Twojego konta i może zostać zmieniona przy następnym powiadomieniu klienta (skorzystaj z tej samej tabeli, co powyżej).

ANULOWANIE KONTA

Jeśli saldo na rachunku handlowym klienta jest mniejsze od 5 USD, EUR, GBP i rachunek nie jest aktywny w ciągu jednego miesiąca, saldo zostanie zresetowane.

PROWIZJE DEPOZYTOWE

Takie prowizje nie są pobierane.

* Należy pamiętać, że jeśli dokonałeś wpłaty i chcesz wypłacić środki bez dokonywania żadnej transakcji, zostaniesz obciążony 5% prowizją transakcyjną.

** Przy wypłacie środków zgadzasz się na autopublikacje informacji na stronę "Zarobione z nami" i w promo-materiałach : imię i pierwsza litera Twojego nazwiska, kraj, kwota wypłaty oraz komentarz.

*** Komentarz o wypłacie jest wskazywany przez system automatycznie, ale można go zmienić kontaktując się z pomocą techniczną.