Wymiana aktywów SWAP

Swap to specjalne narzędzie wymiany aktywów między dwoma uczestnikami rynku. W ogólnym przypadku wyraża się to tym, że obie strony zawierają umowę zakupu (sprzedaży) określonego składnika aktywów po ściśle uzgodnionym czasie na warunkach, które strony uznały za dopuszczalne. Głównym zadaniem kontraktów swapowych jest zwiększenie liczby transakcji, a tym samym zwiększenie obrotu pieniężnego na depozycie. SWAP jest również wykorzystywany jako element zabezpieczenia, skoregowania ryzyka.