Realizacja zleceń

FinmaxFX stara się zapewnić handlowcom natychmiastową realizację orderów w cenach, które nie różnią się zasadniczo od podanych. Ordery są realizowane na dwa sposoby:

  • Natychmiast. Transakcja zostaje otwarta w momencie, gdy inwestor wypełni swój wniosek;
  • Po wystąpieniu warunków. Inwestor wskazuje warunki (naprzykład, kiedy cena osiąga określony poziom), na których ma miejsce spełnienie.

Klienci mają możliwość zarządzania orderami, wskazywania wszystkich ich parametrów, a także wprowadzania w nich zmian podczas pracy.

Należy pamiętać, że ceny realizacji zamówień w niektórych przypadkach mogą nieznacznie różnić się od podanych cen. Wynika to ze zmienności i płynności rynku. „Staramy się zapewnić najlepszą realizację transakcji, wybierając najlepszą cenę na rynku!