Polityka dotycząca skarg i rozwiązywania sporów

FinmaxFX zapewnia klientom wysoki poziom usług. Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć najlepsze warunki pracy, tak aby wszystkie procedury były przejrzyste, a wszystkie kwestie sporne były rozwiązane jak najszybciej, biorąc pod uwagę interesy wszystkich stron.

Prowadzimy specjalny rejestr skarg od klientów, a także działań podjętych w rezultacie rozpatrzenia tych skarg. W tym działaniu kierujemy się zasadami określonymi w dokumentach regulacyjnych regulatorów MCL

DEFINICJA SKARGI

Skargą jest wyraz niezadowolenia klienta z inwestycji i dodatkowych usług świadczonych przez firmę.

PROCEDURA ZŁOŻENIA SKARGI

Aby złożyć skargę, niezależnie od jej rodzaju i ważności, klient musi zostać uzasadniony poprzez podanie następnej informacji:

  • Imię i Nazwisko
  • Nr. Rachunku (konta)
  • Numer transakcji której dotyczy skarga
  • Data i godzina sporu
  • Opis problemu
  • Imię pracownika firmy, z którym już skontaktowałeś się i wyjaśniłeś problem.

W szczególności zauważamy, że skarga musi być sporządzona poprawnie. Nie powinna zawierać wulgaryzmów ani obraźliwego języka stosownie firmy, jej pracowników i stron trzecich.

KLIENCI MOGĄ SKŁADAĆ SKARGĘ W TAKIE SPOSOBY

Pocztą na następny adres:
[email protected]

Firma gwarantuje prywatność przy rozpatrzeniu skargi